Gr8 Mol

Având în vedere obligativitatea organizării și publicării monitoarelor oficiale ale UAT-urilor în format electronic până la data de 1 ianuarie 2020, conform anexei nr. 1 (Procedură de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subunităților administrativ-teritoriale, în format electronic) a Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, venim în ajutorul dumnevoastră cu platforma “MONITOR OFICIAL LOCAL”.
Monitor Oficial Local” va fi cuprins în structura paginii de internet a instituției, în partea dreaptă a meniului, pe prima pagină și va conține cele 6 subetichete obligatorii:
a) STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;
b) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE“;
c) „HOTĂR RILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE“;
d) „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE“;
e) „DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE“;
f) „ALTE DOCUMENTE“.

În platformă există integrat un motor de căutare oferind posibilitatea de afișare a documentelor care conțin cuvinte cheie introduse de utilizatori în cadrul pdf-urilor încărcate în platformă.
Neimplementarea acestuia pănă la data de 1 ianuarie 2020, vă supune la riscul ca documentele emise de către Primar și Consiliul Local să nu fie considerate în vigoare, deoarece nu se îndeplinesc condițiile legii.

Send a Message