Gr8 Invent – aplicatie pentru inventarierea patrimoniului


Soft Inventariere

este o platformă deschisă construită pe o arhitectură care permite extinderea cu ușurință a aplicației pentru nevoi specifice și integrări cu alte softuri, echipamente și dispozitive pentru a răspunde cât mai bine nevoilor specifice ale instituțiilor.

Arhitectura modulară furnizează scalabilitate și adaptabilitate sporite și suportă servere multiple, tranzacții mari de date, un număr foarte mare de utilizatori, pentru a asigura cel mai scurt timp posibil de dezvoltare și implementare. Mai mult decât atât, în cloud nu există timpi morți și indisponibilitate a serviciului, deoarece fiecare modul poate fi actualizat independent, pe baza conceptului de actualizare continuă a versiunilor.

Soft Inventariere are ca scop principal:

-inventariere faptică a tuturor mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, dat fiind faptul că este un proces anual obligatoriu pentru orice instituție publică și nu numai.

Multi user
Administratorul instituției poate crea în funcție de planul achiziționat, un număr nelimitat de utilizatori ai aplicației. Fiecărui utilizator i se acorda drepturile dorite de acces, vizualizare, adăugare, modificare, ștergere.

Multi gadget/platformă
Permite funcționarea pe calculatoare desktop, laptop, dar și pe dispozitive mobile: telefoane mobile, respectiv tablete. Va oferim o aplicație de inventariere a patrimoniului care este responsive dar are și varianta Android, disponibilă în Google play pentru a fi utilizată ca scanner pentru etichetele de identificare a reperelor.

Versionarea datelor
Oferă posibilitatea adăugării unui număr nelimitat de inventare cu păstrarea istoricului pe fiecare an în parte. De asemenea evidențiază și modificările de organizare de-a lungul timpului.

Import inventar scriptic
Inventarul scriptic se poate importa din aplicațiile de gestiune a obiectelor de inventar și din registrul mijloacelor fixe prin intermediul unui fișier csv, prin intermediul API sau direct în cazul în care aceste aplicații sunt furnizate de noi.

Validare scriptic
Toate importurile vor fi verificate de aplicație pentru depistarea numerelor de inventar duplicate, de repere cu valori negative sau de cantități mai mari de 1, asociate unui număr de inventar. De asemenea, aplicația semnalează obiectele de inventar cu valori mai mari de 2500 lei, precum și eventualele încadrări eronate în contabilitate.

Easy print
Facilitatea de a tipări toate etichetele pentru toate reperele importate dintr-o singură comandă. Acestea pot fi tipărite pe imprimante A4 deținute deja de instituție. Nu necesită investiții suplimentare.

Reorganizare instituțională
La fiecare inventar scriptic, puteți modifica în funcție de realitățile din teren, locațiile unde vor fi scanate reperele din inventar. Organizarea locațiilor se poate introduce în funcție de nevoile utilizatorului la nivel de instituție, departamente, sub departamente (număr de nivele nelimitat) și până la nivel de persoane.

 

Easy Scan
Scanarea etichetelor de tip coduri QR sau coduri de bare destinate și utilizate în special de către primării se realizează utilizând dispozitivele mobile cu sistem de operare Android (telefoane mobile/ tablete) după instalarea aplicației GR8 Invent din Google Play.

Toate informatiile
După scanarea unui reper, aplicația afișează toate detaliile acelui reper, evitând astfel identificări greșite ale reperului.

Foto version
În timpul inventarierii faptice se pot realiza poze ale fiecărui obiect de inventar/ mijloc fix.

Anti frauda
Pozele realizate pot evidenția pe lângă caracteristicile vizuale ale fiecărui reper: producătorul, modelul, seria fiecărui reper de-a lungul timpului, de la primul inventar realizat în aplicație și până în prezent. Aceste facilități împiedică înlocuirea obiectelor cu altele nefuncționale sau deteriorate.

Lucrul colaborativ
Faptul că aplicația este web și disponibilă în internet, are avantajul că utilizatorii pot lucra în același timp și în locații geografice diferite, ușurând astfel tot procesul de inventariere. (Exemplu: toți angajații pot avea instalată pe telefon aplicația de inventariere și la o oră stabilită să scaneze toate reperele din biroul/locul unde își desfășoară activitatea, astfel inventarierea ar putea fi un proces care să dureze câteva minute).

Protecție la duplicate
În timpul scanărilor, dacă există repere mobile (autoturisme, avioane, cărucioare) care își schimbă locația, aplicația atenționează scanarea unui reper de mai multe ori. În cazul în care se confirmă reinventarierea acestuia, aplicația va schimba locația unde acesta a fost identificat ultima dată.

Rezultat
Evidențierea diferențelor între scriptic și faptic în mai multe variante.

Api
Pentru interconectarea cu alte sisteme informatice, punem la dispoziție API, astfel încât, acest proces va putea fi utilizat de către orice furnizor de software.

Interfața prietenoasă cu utilizatorul
Interfața este intuitivă și prietenoasă cu utilizatorul, fapt ce va conduce la diminuarea timpilor de instruire a personalului dar și în utilizarea facilă a acesteia.

Send a Message