Gr8 EvMed

Platforma Gr8 EvMed, vine in sprijinul dumneavoastră, aducând un element de noutate în vederea asigurării nivelului de securitate și randament ridicat al dispozitivelor medicale.

Ceea ce face din EvMed o reală oportunitate pentru a sistematiza procesul de evidență a dispozitivelor medicale sunt următoarele aspecte:

Import sau adăugare manuală produse: este permisă introducerea în sistem a tuturor dispozitivelor medicale din unitatea sanitară, indiferent de numărul acestora;

➔    Mentenanță și fluxuri: pentru fiecare aparat medical în parte se creează câte un flux de mentenanță, astfel că vor putea fi generate informații referitoare la cine a inițiat acțiunea, ce fel de acțiune, precum și evoluția procesului;

➔     Servicii și garanții: este posibilă asocierea de servicii specifice (reparații, costuri etc.) fiecărui produs, precum și înscrierea garanțiilor.

➔     Rapoarte: platforma generează rapoarte referitoare la caracteristicile particulare ale dispozitivelor medicale, asigurându-se o informare permanentă și precisă cu privire la acestea.

➔     Istoric: EvMed dispune de backup, păstrând un istoric al tuturor operațiunilor care au fost efectuate în sistem.

➔     Locație: localizarea dispozitivelor medicale prin intermediul GIS (hartă interactivă ce conține fixarea spațială a produselor) oferă oportunitatea identificării mult mai facile a acestora.

➔     Motor de căutare: pe lângă posibilitatea ordonării produselor după un criteriu ales de client, existența motorului de căutare nu face altceva decât să simplifice sarcinile persoanelor responsabile, oferindu-le prilejul să găsească rapid și în orice moment produsul pe care îl caută cu specificațiile aferente acestuia.

➔     Funcționalitate permanentă: operațiile de întreținere și mentenanță ale platformei sunt asigurate în totalitate de către furnizor, nefiind necesară existența de personal specializat în instituția dumneavoastră ori alte tehnologii auxiliare.

➔     Recepție date despre achiziție: (furnizor, cantitate, preț, clasificație mijloace fixe, număr de inventar, punere în funcțiune, garanție).

➔     Informații suplimentare despre: producător, firma care asigură service-ul, stare echipament, parametrii tehnici verificabili, intervale de toleranță, criterii de acceptabilitate, parametrii definitorii.

➔     Toate contractele de servicii asociate echipamentului medical și garanția acestor servicii.

➔     Etapele parcurse pentru fiecare acreditare, verificare, etc.

➔     Incidente în utilizare.

➔     Notificari personalizabile pentru expirarea acreditarilor, verificarilor.

➔     Permite atașarea de fișiere aferente echipamentului (contracte, acreditări, raport de încercări, buletine de verificare periodică , documentație tehnică, etc).

➔     Posibilitatea de adăugare poze aferente echipamentului medical.

➔     Mişcarea internă în cadrul unităţii.

➔     Raportare:

Registru echipamentelor medicale.

Lista cu mentenanțele, acreditărilor definite care urmează să expire într-un anumit interval.

Aplicația permite importul din Gr8 Invent, aplicație mobilă de inventariere faptică.


Echipamentele care trebuie să se regăsească în registru sunt descrise în anexa 1 al ordinului 2219 din 14 iulie 2022.

Avantaje

Departamentul achiziții poate obține lista cu toate dispozitivele pentru care există o solicitare de service.

Se pot urmării etapele din fluxul procedurii de control, acreditare, etc. în care se află un dispozitiv medical.

Raportări cu toate dispozitivele la care expiră acreditarea, termenul de întreținere periodică, termenul de verificare metrologică, etc.

Acces la istoricul unui dispozitiv medical cu informații despre achiziție, servicii asociate, documente.

Acces direct din aplicație la fișierele atașate dispozitivului medical (fotografii, acreditari, contract, facturi, garanții, manual, fișe de control).

Vizualizarea datelor de achiziție și a serviciilor asociate.

Posibilitatea eliminării referatelor de necesitate pentru solicitări de service, verificări periodice sau acreditări, fapt care conduce la reduceri de costuri și timp).

Posibilitatea de centralizare a solicitărilor pe tipuri de servicii pentru ușurarea procedurilor de achiziție.

Send a Message